Go No Go in opdracht van Paradox, photography, video & new media projects

Paradox ontwikkelt projecten rondom hedendaagse kwesties met documentaire auteurs: fotografen, filmmakers, beeldend kunstenaars, schrijvers en onderzoekers. Paradox heeft geen eigen tentoonstellingsruimte maar werkt samen met podia in Nederland en in het buitenland.

In opdracht en in samenwerking met Paradox heeft Margriet Jansen het lespakket Go No Go ontwikkeld, voor Alice O educatie in wereldperspectief. De basis vormt het boek ‘Go No Go’ van fotojournalist Ad van Denderen, waarin hij op indringende wijze migranten op weg naar Europa in beeld brengt.

In vijf lesmodulen komen motieven, gevolgen en beeldvorming over migratie aan de orde. Leerlingen kruipen in de huid van de migrant, leren de kracht van foto’s kennen en leren feiten en retoriek in het migratiedebat van elkaar te scheiden. De modulen zijn geschikt voor vmbo 3 en 4, havo 3 en 4 en mbo.

In de modulen wordt intensief gebruik gemaakt van de educatieve website bij het pakket. Op deze website vinden leerlingen aantrekkelijk vormgegeven informatie over migratiestromen en -aantallen, een historisch overzicht van migratie naar een aantal Europese landen en de foto’s van Ad van Denderen uit ‘Go No Go’. Docenten kunnen na aanschaf van de docentenhandleiding de werkbladen van de website downloaden.

Het lespakket bestaat uit een uitgebreide docentenhandleiding en tien gelamineerde foto’s op A4-formaat. Het pakket is niet meer verkrijgbaar.

De inhoud van deze pagina is beschermd, je kunt deze niet kopiëren.