Samsam handleiding in opdracht van tijdschrift samsam

Het tijdschrift samsam biedt een venster op de wereld voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Zij doet dit vanuit het perspectief van kinderen en laat kinderen zelf aan het woord. Thema’s uit de ‘Canon voor Wereldburgerschap’ komen terug in de onderwerpen van samsam.

Samsam wordt uitgegeven door NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.Het wereldtijdschrift samsam wordt gratis op scholen verspreid.

Margriet Jansen heeft van 2006 tot 2009 de eindredactie gedaan van de puzzel, de handleiding voor de leerkracht en de werkbladen voor de leerling, namens Alice O educatie in wereldperspectief. Per jaar verschenen er toen zeven edities.

Zo’n 4.000 basisscholen maken voor groep 7 en 8 sinds 1975 gebruik van samsam

www.samsam.net

De inhoud van deze pagina is beschermd, je kunt deze niet kopiëren.