Mensenrechten cd in opdracht van Amnesty International

De mensenrechten cd is een educatieve cd-rom met spelletjes, opdrachten en audiovisuele fragmenten waardoor leerlingen meer te weten komen over de rechten van de mens. De cd-rom is makkelijk op te nemen in het lesprogramma van de basisvorming omdat deze aansluit bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer.

Leerlingen kunnen zelf met de cd-rom aan de slag en krijgen de taak om een school die het niet zo nauw neemt met de mensenrechten en de rechten van het kind, weer leefbaar te maken. De cd-rom won de hoofdprijs van de Gouden apenstaartverkiezing van 2003 in de categorie dertien- tot vijftienjarigen. De kinderjury noemde de cd-rom ‘informatief maar niet braaf’.

De cd-rom plus docentenhandleiding is niet meer te bestellen.

De Mensenrechten cd-rom is bedacht en ontwikkeld door Margriet Jansen, namens Alice O educatie in wereldperspectief en Loes Mulders van Amnesty International in samenwerking met het ontwikkelteam van de Designserver Amsterdam.

De inhoud van deze pagina is beschermd, je kunt deze niet kopiëren.