Vista far reaching visuals lesmateriaal in eigen beheer

Als directeur van stichting Vista far reaching visuals, heeft Margriet Jansen een aantal mooie lesprogramma’s bedacht en ontwikkeld in teamverband. Hieronder de voorbeelden.

Wereldmix: Cultuur.cd (cd-rom)
Mondialisering als smakelijk mengsel van cultuur en identiteit, zo is op deze cd-rom mondialisering opgevat.
De inhoud vertelt over mondialisering en de uitwisseling tussen culturen via de thema’s muziek, sport, mode, lifestyle, eten, televisie en toerisme. De gebruiker ontdekt de mechanismen op wereldschaal die ons leven beïnvloeden. De Cultuur.cd nodigt uit tot nadenken over het mondialiseringsproces, hoe dit op gang is gekomen en wat de gevolgen ervan zijn.
Voor leerlingen tweede fase voortgezet onderwijs, Tweetalig en internationaal onderwijs, Propedeuse Sociale Wetenschappen.
Het pakket bestaat uit de cd-rom, docentenhandleiding en leerlingenbladen en is drietalig (Nederlands, Engels, Duits).

Wij zijn allen buren
Een videolespakket over etniciteit en nationalisme, hoe de oorlog in voormalig Joegoslavië zijn weerslag heeft op vriendschappelijke relaties in een Bosnisch dorpje. Leerlingen krijgen inzicht in hoe nationalistische gevoelens in toenemende mate een rol gaan spelen in het dorp. De begrippen etniciteit, etnisch conflict en nationalisme komen in het lespakket aan bod.
Voor leerlingen in de tweede fase voortgezet onderwijs (havo/vwo) in de vakken geschiedenis en maatschappijleer.
Het pakket bestaat uit de video Wij zijn alle buren, docentenhandleiding en werkbladen en is in drie talen te verkrijgen Nederlands, Engels en Frans.

De zwarte oogst
Een videolespakket over de werking van de wereldkoffiemarkt en de gevolgen daarvan voor een kleine traditionele gemeenschap in Papoea Nieuw Guinea. Leerlingen krijgen tevens inzicht in een mogelijke oplossing voor de koffieproblematiek door middel van ‘eerlijke handel’.
Voor leerlingen in de tweede fase voortgezet onderwijs in de vakken maatschappijleer en economie.
Het pakket bestaat uit de video De zwarte oogst en een docentenhandleiding en is twee talen te verkrijgen Nederlands en Engels.

Mijn dagen in Ethiopië
Een videolespakket over Ethiopië en over de beleving van cultuurverschillen.
Leerlingen leren dat elke vorm van ritueel gedrag zinvol is binnen een bepaalde samenleving.
Geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs, groep 6, 7 en 8.
Het pakket bestaat uit de video Mijn dagen in Ethiopië en een docentenhandleiding met werkbladen.
Alleen in het Nederlands verkrijgbaar.

 

English

Culture.cd – 2000
Multimedia cd-rom concerning globalisation and the interchange between cultures.
How did this process get under way, and what are the consequences for cultural identity? Do I really know my own culture so well, and what makes a different culture so different?
The educational package is trilingual (Dutch, German and English). Distributed in the United Kingdom, Belgium and the Netherlands.
Developed for secondary school students at advanced level (age16+) studying history, geography, science, information technology, modern languages.

My Days in Ethiopia – 1999
– and nobody told me to eat with my mouth shut –
Educational package on experiencing cultural differences and integration.
The package is based on the video-documentary Sweet Sorghum, a shortened version of the original film and synchronized in Dutch. The teacher’s manual includes eight reproducible worksheets. The package is developed for pupils in the age of 9 till 14 years, the upper classes of primary education and the first two years of secondary education.

The Black Harvest – 1997
Educational package about economic mechanisms in the world market of coffee.
The package is based on the video-documentary Black Harvest, a shortened version of the original film. The educational package is developed for topics in economy, social studies and geography. for pupils in the upper secondary school (14 till 18 years old).

We are all Neighbours – 1996
Educational package about ethnicity and nationalism in former Yugoslavia.
Documentary and teacher’s manual including reproducible work-sheets for pupils in the lower secondary school (11 till 14 years old) and the upper secondary school (14 till 16 years old). The videotape We Are All Neighbours is part of the package.

De inhoud van deze pagina is beschermd, je kunt deze niet kopiëren.