Agenda voor docenten in opdracht van NCDO

NCDO was het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Zij ondersteunt het Nederlandse onderwijs op het gebied van wereldburgerschap o.a. door docenten middels informatie en trainingen te stimuleren om kinderen en jongeren aan te moedigen om meer van de wereld te weten te komen. Met de hulp van docenten proberen zij wereldburgerschap een plek te geven in het onderwijs.

Margriet Jansen heeft voor drie edities het inhoudelijk katern in de Agenda voor Docenten van Van 12 tot 18 geschreven, namens Alice O educatie in wereldperspectief.

Het inhoudelijk katern van de agenda voor 2005-2006 was gecentreerd rondom wereldburgerschap en de millenniumdoelen. De centrale vraag is hoe je met deze thema’s kunt werken in het onderwijs. Docenten vinden er achtergronden en lesmateriaal rondom de millenniumdoelen. Daarnaast zijn er lessuggesties/ideeën te vinden om van internationalisering echt werk te maken en leerlingen te laten kennismaken met het wereldburgerschap.

Voor het schooljaar 2006-2007 stond de vraag: Wat is wereldburgerschap? centraal.

In het katern van 2007-2008 presenteerde NCDO de vijf vensters voor wereldburgerschap. Een start voor een uitgebreide canon wereldburgerschap eind 2008.

De inhoud van deze pagina is beschermd, je kunt deze niet kopiëren.