logo

Tag

wereldburgerschap

Wereldburgers in opdracht van School TV

Waar worden de sportschoenen van ‘s werelds grootste fabrikant gemaakt? Waarom juist daar? Wat zijn daar de gevolgen van? Wereldburgers is een crossmediaal Schooltv-project voor het leergebied Mens en Maatschappij in de klassen drie en vier van het vmbo van SchoolTV. Aan leerlingen worden veel voorkomende politiek-juridische aspecten en sociaal-economische situaties en verbanden aan de hand van concrete cases in Ghan
Lees meer

Samsam handleiding in opdracht van tijdschrift samsam

Het tijdschrift samsam biedt een venster op de wereld voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Zij doet dit vanuit het perspectief van kinderen en laat kinderen zelf aan het woord. Thema’s uit de ‘Canon voor Wereldburgerschap’ komen terug in de onderwerpen van samsam. Samsam wordt uitgegeven door NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.Het wereldtijdschrift samsam wordt
Lees meer

Tsjakka wereldpagina in opdracht van de Superunie

De Superunie geeft het consumentenmagazine Boodschappen uit. Dit magazine wordt verspreid via ruim 1.400 supermarkten van de leden. Het magazine bevat de insert Tsjakka! voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Tsjakka is populair bij de doelgroep gezien de grote aantallen reacties via de website. Margriet Jansen verzorgde, namens Alice O educatie in wereldperspectief, een pagina over een kind in een ander land in aansluitin
Lees meer

Agenda voor docenten in opdracht van NCDO

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Zij ondersteunt het Nederlandse onderwijs op het gebied van wereldburgerschap o.a. door docenten middels informatie en trainingen te stimuleren om kinderen en jongeren aan te moedigen om meer van de wereld te weten te komen. Met de hulp van docenten proberen zij wereldburgerschap een plek te geven in het onderwijs. Margr
Lees meer