logo

Tag

mensenrechten

Mensenrechten cd in opdracht van Amnesty International

De mensenrechten cd is een educatieve cd-rom met spelletjes, opdrachten en audiovisuele fragmenten waardoor leerlingen meer te weten komen over de rechten van de mens. De cd-rom is makkelijk op te nemen in het lesprogramma van de basisvorming omdat deze aansluit bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Leerlingen kunnen zelf met de cd-rom aan de slag en krijgen de taak om een school die het nie
Lees meer